Olika sätt att spela forumspel

Omsorgslinjen har fått spela forumspel som en del av sin utbildning. Tanken bakom forumspel är att man spelar upp en konflikt som ett teaterspel som man sedan belyser på olika sätt för att hitta lösningar. För deltagarna som går Omsorgslinjen och tänker sig en framtid som elevassistenter gick forumspelen de framförde för varandra ut på hur man kan hantera olika mobbningssituationer i grundskolan.

Malin Kärrbrink som är linjeansvarig för Omsorgslinjen har mycket erfarenhet av forumspel och det var hon som introducerade vad forumspel är för deltagarna. Hon har bland annat jobbat med forumspel med elever på mellanstadiet och högstadiet.
– Barnen har bättre koll ju yngre de är på hur man löser konflikter. Man glömmer när man blir äldre. Forumspel är ett praktiskt sätt att ta itu med konflikthantering, berättade Malin när hon hade en genomgång för klassen om forumspel.

Malin

Malin Kärrbrink ritade upp Aristoteles kurva som all dramatik är uppbyggd kring. Det börjar med ett anslag och sedan kommer ett antal vändpunkter som för historien framåt. Sedan kommer en huvudvändpunkt som är en avgörande händelse och sist ett avslut.

I ett forumspel går man in i konflikten och ser tydligare svar och var konflikten ligger.  Det kan till exempel handla om mobbning i skolan eller arbetsplatskonflikter. Den som är utsatt kallas för protagonist och den som utsätter för antagonist. Det brukar också finnas personer som är passiva och inte vågar göra något. Det finns också alltid en joker i ett forumspel som är den person som håller dialogen mellan publiken och spelet.
– De här figurerna finns i alla konflikter och dilemman, säger Malin.
Under spelets gång brukar det uppstå flera vändpunkter som för handlingen framåt och handlingsutrymmet blir mindre och mindre för den utsatte och det slutar när det är som värst för protagonisten.
– Sedan spelar man spelet en gång till och då kan publiken gå in och stoppa där de vill för att se vilka lösningar man kan använda, säger Malin.
Tanken är att man ska gå in i forumspelet med en positiv konstruktiv strategi för att förändra.
– Publiken ska se till att det blir ett bra avslut för alla, säger Malin.

Forumspel 1

Oscar, Sara, Amanda och Maria gjorde forumspelet Stövelstanken.

Ett av forumspelen som spelades upp gjordes av Sara, Amanda, Maria och Oscar. Det utspelade sig i klass 3b med barn som är nio år. Sara spelade protagonisten Vera en hästtjej som blir mobbad av antagonisten Matilda spelad av Amanda och hennes kompis Stina spelad av Maria som är passiv. Oscar spelade Veras kompis Märta som är passiv och inte ingriper mot mobbingen.

Forumspelet bestod av tre scener. Bilderna är tagna när gruppen repeterade forumspelet i Nya Köket.

 

Stövelstanken

Scen 1
Rasten:

Forumspel 2

Vera och Märta står och pratar. Vera berättar om ridtävlingen hon deltog i under helgen.

Forumspel 3

Då går Matilda förbi följd av Stina. De rynkar och håller för näsan och säger att hon luktar häst.

Scen 2
I kapprummet:

Forumspel 4

Matilda fäller krokben på Vera när hon går förbi.

Forumspel 5

Vera tar av sig stövlarna i kapprummet.

Forumspel 6

Matilda tar upp stövlarna och viftar med dem och säger att de stinker häst.

Scen 3
Läraren Gun tröstar Vera:

Forumspel 7

Vera blir ledsen och sätter sig ner och gråter i kapprummet. Läraren Gun (spelad av Maria) kommer och försöker trösta henne.

 

Forumspelet spelas upp för reste av klassen:

Forumspel 8

Klasskompisarna är förväntansfulla när de ska få se forumspelet spelas upp. Här är det Jessica, Lina, Jenny, Malin och Jim som bänkat sig.

Forumspel 9

Forumspelet inleddes med att Jim presenterade alla roller.

Forumspel 10

Sedan spelades det upp från början till slut. Här går Matilda och Stina förbi Vera och grimaserar och säger att hon luktar häst.

Forumspel 11

Vera har satt sig på golvet och gråter efter mobbningen.

Forumspel 12

När spelet var slut gick Malin Kärrbrink igenom de olika rollerna och vad de stod för. Sedan spelades forumspelet upp ännu en gång och här fick publiken gå in och stoppa när de såg något som de ville ändra på. Först att stoppa spelet blev Jenny.

Forumspel 13

Hon tog Oscars roll som Märta och när Matilda och Stina gick förbi Vera och grimaserade sa hon: ”Måste ni vara så taskiga?”.

Forumspel 14

Malin gick in och frågade spelarna hur det här kändes? De konstaterade att Vera fick någon som ställde sig bakom henne.

Forumspel 15

Nästa person att stoppa spelet blev Jim som tog Stinas plats. När Matilda börjar grimasera och hålla för näsan gör han inte likadant.

Forumspel 16

Malin kommer fram och frågar Matilda hur det känns. Hon tyckte inte att det kändes bra när kompisen inte hängde på.

Forumspel 17

Mirela tog rollen som den tröstande läraren Gun. Hon försökte få Matilda att prata och lyckades med det.

Forumspel 18

Lina gick in som Stinas roll när Matilda går förbi Veras stövlar och vill ta upp dem.

Forumspel 19

Lina hindrar Matilda från att ta stövlarna genom att ta tag i henne och leda henne därifrån. Under spelet får vi också veta att Matilda är bitter för att hon har en ensamstående mamma som har det tufft ekonomisk och därför har Matilda inte råd att rida själv.

Forumspel 20

Den som fick göra ett avslut på hela spelet var Jenny som spelade elevassistenten som hjälper Vera och Märta att bjuda in Matilda och Stina till stallet på lördag.

I det forumspelet som spelades efter detta testade man att spela hela spelet med undertexter. Då fick man veta vad alla rollfigurerna tänkte samtidigt som man spelade upp spelet.

 

 

När Allmän kurs spelade forumspel

forum1

Micke Carlefyr med konflikten som han själv slutligen fick hitta på.

I höstas spelade även Allmän kurs forumspel vid två tillfällen. Upplägget var lite annorlunda mot det upplägg som Omsorgslinjen hade. De deltagare som hade valt inriktningen Fokus Människa Samhälle hade en period lektioner i konfliktmedling och som ett led i detta fick deltagarna göra forumspel om konflikter på arbetsplatser. 

Det var Micke Carlefyr som höll i lektionerna tillsammans med Bosse Aronsson. Micke hade på sin förra arbetsplats på ett gymnasium i Nyköping gått en kurs i forumspel.
– En pedagog på min gamla arbetsplats som var förstelärare hade utvecklat detta, säger Micke.
Denna lärare hade också satt ihop ett häfte om konfliktmedling som användes under lektionerna och varifrån Micke hämtat mycket av inspirationen till hur han byggde upp forumspelen.
– Bakgrunden till varför vi valde att ta upp konfliktmedling som lektioner var att vi hade sett att deltagarna hade svårt att lösa de konflikter som uppstod i gruppen. Istället för att ta ett eget ansvar och se sin del i konflikten sade man åt någon annan att säga till den den personen som man hade en konflikt med. Att låta någon annan lösa ens egna problem, säger Micke.

forum2

Andra gången Allmän kurs spelade forumspel var Martin, Alva, Anna, Edvin och Axel en grupp. Här är det chefen Linda spelad av Edvin som har synpunkter på den anställde Kalle spelad av Martin.

I det första forumspelet var det Ted, Martin och Axel som deltog. De fick instruktioner av Micke innan spelet började och fick inte veta vilka instruktioner de andra medspelarna fick.
– I verkligheten vet man inte vad de andra tycker och är. Det var medlarna som övade först och främst och de skulle inte få veta vilka roller de andra hade. Annars hade det varit lätt att medla. Meningen är att medlaren ska få sitta där och vara den som driver ett konstruktivt samtal utan att ha hela bilden, säger Micke.
Själva scenen var en arbetsplatskonflikt mellan två lärare och kuratorn som försökte medla mellan dem. Tre av åskådarna hade fått i uppgift att iaktta varsin person som deltog i spelet. Martin och Axel som spelade lärarna som hade hamnat i konflikt med varandra bröt också mot flera punkter på saker man ska undvika för att föra en konstruktiv dialog. Martin fokuserade på det förflutna istället för de egna tankarna och gick till utfall mot Axels matlåda vid flera tillfällen. Axel talade om Martin med Ted istället för att prata med honom och använde anonyma källor till de uppgifter som han kom med.

forum8

Martin och Axel spelade konfliktpersoner bägge gångerna de deltog i forumspelen.

Efter spelet fick Anna, Simone och Elisa som tittat på varsin person berätta vad de hade lagt märke till. Simone som tittade på medlaren Ted tyckte att han visade att han var viktigt och att han förtydligade på ett bra sätt. Anna hade sett att Axel fick ha sin åsikt men fick mindre tid att prata och att han var ointresserad ibland. Elisa som tittade på Martin såg att han var upprörd och kom med onödiga anklagelser som den om matlådan.
När man diskuterat klart berättade Micke vad konflikten handlade om. Det var en lärare som hade gått in i den andra lärarens klassrum och tagit över en konflikt mellan två elever fastän den andra läraren tyckte att han hade läget under kontroll.
Ingen av deltagarna hade testat att spela forumspel förut, men de tyckte att det var roligt att ville göra det igen. Daniel som hade spelat rollspel kände igen sig lite i hur man gör.

forum7

Axel som spelar Göran är frågande och Alva som spelar medlaren räcker upp handen och försöker få ett ord med i laget.

Nästa tisdag fick de spela forumspel igen och delades in i två grupper som fick hitta på en konflikt åt varandra. Det var lättare sagt än gjort. När gruppen som jag följde bestående av Martin, Edvin, Alva, Anna och Axel skulle hitta på en historia så slutade det med att det var Micke som hittade på den åt dem.
– De kunde inte hitta på en konflikt. Om det hade fått fortsätta hade det blivit ett kammarspel. Det var oväntat att de hade en sådan fantasi och hade så svårt att hitta på en enkel konflikt, säger Micke.

forum3

Slutligen stoppar medlaren Alva spelet, det är hon som syns bakom Edvin.

forum4

Medlaren Alva diskutera en lösning på konflikten med coachen Anna.

Sedan fick gruppen spela upp spelet som den andra gruppen hittat på. Inte heller denna gång fick de kännedom om varandras roller. Även detta var en arbetsplatskonflikt då Martin och Axel åter igen axlade rollerna som konfliktpersoner. Här med namnet Kalle och Göran. Edvin spelade deras chef Linda även om han försökte göra ett namnbyte till Sören, vilket inte fick genomslag. Alva var medlare och Anna var hennes coach.
– Det är bra att ha en coach. Den delen lade jag in själv. Deltagarna tyckte att det var svårt att ta medlarrollen och ville ha en coach att bolla idéer med, säger Micke.
När medlaren ville ha hjälp av coachen sa hon stopp och spelet frystes medan de diskuterade fram en lösning.
Forumspelet som spelades upp slutar med att Kalle säger upp sig. Han får kritik för att han inte diskar sina kaffekoppar. Medan den andra konfliktpersonen Göran är årets anställd på företaget och har en bra relation till chefen.

forum5

Här säger Kalle slutligen upp sig.  Det var mycket skratt under detta forumspel.

Efter spelet diskuterade båda grupperna forumspelet. En synpunkt som kom från de båda medlarna var att det var svårt att veta när man ska bryta in.
Martin som spelade Kalle tyckte att han varit ensam mot flera stycken.
Micke betonade att det inte är meningen att medlaren ska dras in i konflikten. Och medlaren ska inte låta någon ta över och kidnappa situationen.
Det blev inga fler forumspel i Allmän kurs, men Micke tror att han kommer att använda metoden igen i andra sammanhang.
– Jag tycker att det är en bra metod eftersom den blir så konkret. Det är svårt att omsätta det abstrakta till det konkreta om man inte har övat, säger Micke.
Som exempel lyfter han fram militären som han kallar för ”ett enda stort forumspel”.
– Vi gjorde massor av övningar när jag gjorde militärtjänst. I bland så realistiska att  någon ringde SOS Alarm, säger Micke.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s